Lid zijn van UPB-AVB, dat is genieten van een optimale omgeving om u te ontplooien en u zonder bijkomende zorgen te kunnen concentreren op uw kernactiviteiten !

UPB-AVB VERDEDIGT

Lid zijn van UPB-AVB, dat is beroep doen op een optimale verdediging van uw belangen naar aanzien van alle betrokken partijen: de partners van de eerstelijnszorg enerzijds en de lokale en nationale autoriteiten anderzijds.

UPB-AVB analyseert de verschillende situaties die zich voordoen in uw beroep en verdedigt de meerwaarde van de apotheker als onmisbare actor in de gezondheidszorg. UPB-AVB doet hierbij beroep op een nauwe samenwerking met de artsenverenigingen en de lokale multidisciplinaire netwerken en de contacten met de lokale en nationale autoriteiten.

 

UPB-AVB INFORMEERT

Lid zijn van UPB-AVB, dat is permanent toegang hebben tot een betrouwbare en actuele bron van informatie rond alle aspecten van uw beroep.

Het apothekersberoep evolueert snel. Wanneer u al uw tijd in uw apotheek investeert, blijft er weinig tijd over om de actualiteit te volgen en zich voor te bereiden op de vele veranderingen. Daarom volgt UPB-AVB de nieuwigheden voor u op zodat u de evoluties in uw beroep steeds een stap voor kan blijven.

 

UPB-AVB ADVISEERT

Lid zijn van UPB-AVB, dat is omringd zijn door een professioneel team dat u bijstaat met raad en begeleidt in het vinden van aangepaste diensten, met oog voor een nabijheidsrelatie.

Dankzij de dienst Pharmacilities helpt UPB-AVB u bij al uw vragen, ongeacht de aard ervan (logistieke hulp, juridisch advies, human resources, werkzaamheden, materiaal, herstellingen…). UPB-AVB beveelt u partners aan voor uw boekhouding, verzekeringen en sociaal secretariaat waarbij u als lid geniet van voorkeurstarieven.

 

UPB-AVB LUISTERT

Lid zijn UPB-AVB, dat is gehoord en geholpen worden in elke situatie die zich voordoet. UPB-AVB luistert naar uw opmerkingen, suggesties en problemen en staat steeds aan uw zijde voor het beanwoorden van al uw vragen.

 

UPB-AVB VERENIGT

Lid zijn van UPB-AVB, dat is uit de afzondering van de apotheek treden en zich terugvinden tussen collega’s dankzij de vele evenementen en vormingen.

 

 

UPB-AVB, EEN PERFORMANTE TARIFERINGSDIENST

Lid zijn van UPB-AVB, dat is ook toegang hebben tot een performante tariferingsdienst, die streeft naar een toegevoegde waarde en het behartigen van uw belangen.

 

 

UPB-AVB NODIGT U UIT… OM LID TE WORDEN

Uw ledenvoordelen

  • De mogelijkheid om deel te nemen aan onze verschillende vormingen (workshops “kwaliteitshandboek”, taallessen, infoavonden rond actuele thema’s, multidisciplinaire avonden,…).

  • Een gratis abonnement op ons tweemaandelijks tijdschrift “Pharmabulletin” met het nieuws van uw beroep, informatie over vormingen, tips en andere nuttige informatie.
  • Toegang tot “Pharmalert”, het systeem dat u per mail op de hoogte houdt van valse voorschriften, gestolen stempels, gewapende overvallen en andere oplichtingen.

  • Steun van onze dienst “Pharmacilities”, die u helpt met al uw problemen, ongeacht de aard ervan.

  • Een voorkeurstarief dankzij onze groepsaankopen en acties(Martindale, identificatiebadges, ijking van balansen, ophaling vervallen grondstoffen, …).

HOE KAN IK LID WORDEN?

Wenst u te genieten van deze voordelen? Voor een bescheiden bijdrage van 170 € (buiten BTW), bieden wij onze diensten aan uw volledig apotheekteam.  Voor de tariferende leden werd de bijdrage vastgelegd op 110 € (buiten btw)

 

U bent adjunct en wenst lid te worden van onze vereniging? Dat is ook mogelijk. Pas afgestudeerde apothekers, krijgen gratis lidmaatschap gedurende het eerste jaar.

 

Contacteer ons voor meer informatie.