Algemene info

Eerste gesprek

Tweede gesprek

Nuttige links

 

Download hier het volledige dossier in PDF-bestand.

ALGEME INFO

Het Begeleidingsgesprek Goed Gebruik Geneesmiddelen, of kortweg GGG, is een farmaceutische dienstverlening die de rol van de apotheker als zorgverstrekker versterkt. Het luidt een grote evolutie in voor de officina-apotheek aangezien het een andere aanpak van de beroepsuitoefening vergt.

‘Begeleidingsgesprekken voor nieuwe medicatie’ (BNM) heten voortaan ‘begeleidingsgesprekken voor een goed gebruik van geneesmiddelen’ (GGG). Die verandering van terminologie gaat samen met een uitbreiding van de criteria voor de begeleidingsgesprekken astma. Sinds 1 januari 2017 zijn die niet langer beperkt tot nieuwe astmapatiënten die een behandeling met inhalatiecorticosteroïden opstarten, maar komen ook chronische patiënten bij wie de astma niet onder controle is en die de voorbije 12 maanden nog geen begeleidingsgesprek hebben gehad, in aanmerking voor die dienst.

In een notendop

Voor wie?

–       Patiënten met astma EN
–       Eerste aflevering van inhalatiecorticosteroïden in de laatste 12 maandenOF-       Iedereen waarvoor arts een GGG voorschrijft

Wie neemt initiatief?

Op initiatief van de apotheker, op voorschrift van de arts of op vraag van de patiënt

Door wie?

Steeds uitgevoerd door een apotheker

Waar?

In de apotheek, in een geschikte ruimte die de privacy garandeert

Voorwaarde?

Patiënt heeft schriftelijk toestemming gegeven

Wat?

2 gesprekken:-       Een informatiegesprek-       Een opvolggesprek

Wanneer?

–       Informatiegesprek: zo snel mogelijk na de aflevering
–       Opvolggesprek: 3 à 6 weken na het eerste gesprek

Hoe?

Op basis van gevalideerde en gestructureerde protocollen

Wat bewaren?

–       Toestemming van de patiënt-       Samenvatting van het gesprek

Honorarium?

–       21,72€ per gesprek (incl. 6% btw)
–       Volledig vergoed door RIZIV-       Tarificatie via TD, op een leeg voorschriftnummer
Wanneer komt een patient in aanmerking voor een GGG?

De volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:

 1. Het betreft een patient met astma:
  – Eerder gebruik van noodmedicatie voor astma aanval (patiëntenhistoriek)
  – Of bevestiging door patiënt
  – Of bij twijfel contact met arts
 2. Het betreft een eerste aflevering van een inhalatiecorticosteroïd in de afgelopen 12 maanden. Indien de arts een BNM voorschrijft, komt de patiënt altijd in aanmerking, ongeacht het een eerste aflevering van inhalatiecorticosteroïden betreft of niet.
 3. De patiënt heeft toestemming gegeven voor de individuele begeleiding (Voortgezette Farmaceutische Zorg) via een schriftelijk akkoord. De toestemming is voor onbepaalde duur geldig en ook van toepassing voor andere acties die kaderen in voortgezette Farmaceutische Zorg (vb. IMV, medicatieschema,…)

 

 

Welke geneesmiddelen komen in aanmerking?

De volgende inhalatiecorticoïden komen in aanmerking:

 • Monopreparaten (inhalatiecorticoïden, ATC-klasse: R03BA) en combinatiepreparaten (inhalatiecorticoïd/sympathicomimeticum, ATC-klasse: R03AK beperkt tot de langwerkende bèta-sympaticomimetica)
 • Doseeraërosols en droge poeder inhalatoren

Actief bestanddeel

Naam geneesmiddel

Vorm

Beclomethason dipropionaat

Beclophar Aerolizer Poeder
Inuvair                              (+ formoterol) Doseeraërosol + poeder Nexthaler
Qvar Doseeraërosol

Budesonide

Airbufo                              (+formoterol) Poeder Forspiro
Budesonide Easyhaler Poeder Easyhaler
Budesonide Novolizer Poeder Novolizer
Bufomix                              (+ formotérol) Poeder Easyhaler
Miflonide Poeder Breezhaler
Pulmicort Poeder Turbohaler
Symbicort                           (+ formoterol) Poeder Turbohaler
Zephirus                            (+ salmeterol) Poeder Axahaler

Fluticason

Airflusal                             (+ salmeterol) Doseeraërosol Sprayhaler
Flixotide Doseeraërosol + poeder Diskus
Flutiform                            (+ formoterol) Doseeraërosol + DA (adegestuurdre K-haler
Flutisacombo                    (+ salmeterol) Doseeraërosol
Flutisamix                         (+ salmeterol) Poeder Easyhaler
Relvar                               (+ vilanterol) Poeder Ellipta
Seretide                            (+ salmeterol) Doseeraërosol + poeder Diskus

Lijst van inhalatiecorticoïden op 01/04/2020

 

Verloop van het gesprek

De begeleiding nieuwe medicatie voor inhalatiecorticosteroïden bestaat uit twee verschillende  prestaties namelijk eerst een  informatiegesprek, gevolgd door een opvolggesprek in dezelfde apotheek.

 

A. Informatiegesprek bij het opstarten van de behandeling en in afspraak met de patiënt, bij voorkeur zo snel mogelijk na de aflevering van het nieuwe geneesmiddel.

 1. Bepaal de informatiebehoeften van de patiënt.
 2. Verstrek informatie op maat  van de patiënt over de werking van het geneesmiddel, de plaats in de therapie en het correct gebruik.
 3. Motiveer de patiënt voor een langdurige therapie en het belang van therapietrouw.
 4. Maak een afspraak voor het opvolggesprek.
 5. Registreer de prestatie en de afspraak in het farmaceutisch dossier.

 

B. Opvolggesprek bij de hernieuwing van de medicatie of na afspraak met de patiënt, bij voorkeur 3 à 6 weken na het informatiegesprek.

 1. Peil naar de ervaringen en bespreek de eventuele problemen met de patiënt.
 2. Informeer de huisarts indien nodig.
 3. Registreer de besproken aandachtspunten in het farmaceutisch dossier.
 4. Registreer de prestatie in het farmaceutisch dossier
Registratie

Na elk begeleidingsgesprek moeten twee verslagen worden opgesteld: één samenvatting voor de patiënt, het andere voor de apotheker. Beide verslagen worden gehandtekend door zowel patiënt als apotheker.

Beide verslagen vermelden naast de prestaties, de data van de gesprekken, het betrokken geneesmiddel en de posologie, eventueel andere geneesmiddelen gebruikt voor astma en de folders die aan de patiënt werden meegegeven.

Het verslag van de apotheker vermeldt tevens de ACT-score, het eventueel contact met de huisarts, aandachtspunten die tijdens het gesprek tot uiting kwamen en oplossingen die aan de patiënt werden voorgesteld. Het wordt toegevoegd aan het farmaceutische dossier van de patiënt.

 

 

Tarificatie

De apotheker ontvangt een specifiek honorarium van 21,72 euro per begeleidingsgesprek, volledig ten laste genomen door het RIZIV. De patient betaalt dus niets. De prestatie en de tussenkomst van het RIZIV moeten worden vermeld op het kasticket. De begeleidingsgesprekken worden getarifeerd als “Farmaceutische Zorg Prestatie”, dus onafhankelijk van het voorschrift met het geneesmiddel. Dit gaat als volgt :

 • U rekent de patiënt niets aan voor een GGG.
 • Op een nieuw (leeg) voorschrift registreert u de prestatie aan de hand van onderstaande CNK’s. Het voorschrift wordt op naam van de patiënt gezet en als arts vult u de arts in die het inhalatiecorticoïd heeft voorgeschreven.
 • U noteert het voorschriftnummer op de samenvatting van het gesprek. Deze laatste bewaart u in de apotheek. De prestaties worden door de tariferingsdienst gefactureerd zonder dat er een fysiek voorschrift is.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de methode “uitgestelde aflevering”.

 

GGG Gesprek 1 – Inhalatiecorticoïden GGG Gesprek 2 – Inhalatiecorticoïden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor evaluatiedoeleinden werd eveneens een 3de CNK code aangemaakt: 5520408 GGG – weigering. Deze code laat de apotheker toe te registreren wanneer patiënten een GGG weigeren. Deze CNK wordt opgenomen in het tariferingsbestand maar wordt niet gefactureerd aan de VI.

 

GGG – Weigering

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

EERSTE GESPREK

Leidraad eerste gesprek

Toestemmingsformulier

ACT-Test

Samenvatting voor patiënt

Samenvatting voor dossier apotheek

Algemene informatie astma en inhalatiecorticosteroïden