Reglementering
Praktisch
Remgeld berekenen
Thalidomide
Nitoman / Xenazine

 

REGLEMENTERING

Geneesmiddelen uit Hoofdstuk IV bis zijn buitenlandse geneesmiddelen die niet in België geregistreerd zijn, maar waarvoor het RIZIV toch een tussenkomst verleent mits attest (cat. A of B). De meeste producten zijn in het tarief terug te vinden met de letter “K”.
Bv. Thalidomide, Xenazine (Nitoman)

 

Om de lijst met betrokken geneesmiddelen te raadplegen, klik hier.

Opgelet, de reglementering van hoofdstuk IVbis heeft betrekking op het actief bestanddeel, en is niet beperkt tot één welbepaalde merknaam (die vaak tussen haakjes in het K.B. vermeld wordt).

 

Om deze geneesmiddelen te kunnen importeren moet u een artsenverklaring ontvangen en bijhouden.

 

De terugbetaling van Hoofdstuk IV bis geneesmiddelen verloopt niet via de gewone tariferings-procedure, maar gebeurt rechtstreeks via facturatie aan de adviserende geneesheer van de mutualiteit van de patiënt. Omdat de facturatie en de wettelijk bepaalde prijsberekening niet evident is, kan u hiervoor beroep doen op onze tariferingsdienst. Wij bieden u overigens de mogelijkheid om de betaling en opvolging door onze dienst te laten gebeuren. Op die manier ontvangt u, mits een afhouding, de RIZIV-tussenkomst reeds op het einde van de maand en hoeft u zich niet meer bezig te houden met het opvolgen en afwachten van uw betalingen.

 Top

PRAKTISCH?

U bezorgt ons in een afzonderlijke envelop bij de ophaling van uw voorschriften:

 

–   Het originele voorschrift met daarop vermeld:

  •  Het attestnummer (indien er een attest nodig is).
  •  De verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt:  naam , mutualiteit, INSZ-nr, CT1/CT2.
  •  “Betaling via tariferingsdienst” (met afhouding) of “betaling via mutualiteit” (rechtstreeks).

–  Een kopie van de factuur.

 Top

REMGELD BEREKENEN?

De berekening van het remgeld verloopt voor de Hoofdstuk IV bis geneesmiddelen niet zoals de andere geneesmiddelen.  De wetgeving voorziet in één remgeld per tariferingsschijf. U kan het remgeld eenvoudig berekenen via de tool op het online APB Tarief.

 

Thalidomide

–   Terugbetaald in categorie A :

  • Mits attest van de adviserend geneesheer (voor een multiple myeloom).
  • Remgeld = 0,00 € (gratis voor de patiënt).

–   Terugbetaald in categorie B :

  • Mits vermelding : « dit product wordt niet gebruikt voor klinisch onderzoeke».
  • Thalidomide 50 mg: Remgeld = 14,50 € (aktief) / 9,60 € (WIGW) per 100 comprimés.
  • Thalidomide 100 mg: Remgeld = 11,60 € (aktief) / 7,70 € (WIGW) per 50 comprimés
Nitoman / Xenazine

–   Terugbetaald in categorie B :

  • Mits attest van de adviserend geneesheer.
  • Remgeld = 14,50 € (aktief) / 9,60 € (WIGW) per 112 comprimés van 25 mg.

 

Contacteer ons gerust voor meer inlichtingen.

Top