Inleiding

Algemene voorwaarden voor terugbetaling

Beperkingen

Verwerking van specialiteiten in magistrale bereidingen

Verkort voorschrijven van een bereiding

Tarifering van een magistrale bereiding

Hervorming magistrale bereidingen op 01/04/2014

NIOO terugbetaling

Terugbetaling Politie en medische Dienst van het Leger

 

Inleiding

Een magistrale bereiding is een geneesmiddel dat volgens een bepaald recept bereid wordt in de officina en bestemd is voor een bepaalde rechthebbende. Het kan gaan om een zeer specifieke formule, een gestandaardiseerd recept of om een samenstelling waarin een farmaceutische specialiteit wordt verwerkt.

Alle producten die in een samenstelling van een magistrale bereiding worden gebruikt, voldoen aan de voorwaarden van Volksgezondheid wat betreft de kwaliteit van de grondstoffen.

 

Magistrale bereidingen versus officinale bereidingen:

 • Een magistrale bereiding is steeds op voorschrift en kan eventueel terugbetaald zijn. Er mag zowel gebruik gemaakt worden van geregistreerde grondstoffen als van producten die een analysecertificaat hebben. In het laatste geval zal de bereiding echter nooit terugbetaald zijn.
 • Een officinale bereiding is niet op voorschrift en zal nooit terugbetaald zijn. Het zijn bereidingen enkel op basis van geregistreerde grondstoffen. Een officinale bereiding wordt ook wel een huisbereiding genoemd. De bereidingen gebeuren a.d.h.v. een farmacopee of het Therapeutisch Magistraal Formularium.

Top

 

Algemene voorwaarden voor terugbetaling
1. Positieve lijsten
Opdat een magistrale bereiding vergoedbaar zou zijn, mag deze enkel bestanddelen bevatten die voorkomen in de positieve lijsten.

De positieve lijsten worden verdeeld in zes hoofdstukken of lijsten:

L1 = chemische actieve grondstoffen

L2 = fytotherapeutische actieve bestanddelen

L3 = geregistreerde geprefabriceerde preparaten

L4 = producten waarvan de vergoedbaarheid afhangt van een attest/vermelding

L5 = excipientia en adjuvantia (hulpstoffen)

L6 = verbandstoffen

Opgelet: in sommige naslagwerken wordt lijst 6 vermeld in plaats van lijst 5 of hoofdstuk 5: het gaat hier steeds over de lijst met de hulpstoffen.

 

Op de website van het RIZIV kan men de laatste geupdate versie van deze 6 hoofdstukken terugvinden.

 Top

 

2. Actieve bestanddelen
Opdat een magistrale bereiding vergoedbaar zou zijn, moet de bereiding minstens één bestanddeel bevatten uit lijst 1, 2, 3 of 4, m.a.w. minstens één actief bestanddeel.

Een bereiding die enkel bestaat uit lijst 5-producten is niet vergoedbaar, behalve wanneer het gaat om een vaste dermatologische bereiding in de vorm van een crème, gel, zalf of pasta en er minstens 2 producten uit lijst 5 gemengd worden. Één lijst 5-product afzonderlijk wordt dus nooit terugbetaald.

 

Bv.   R/ Amandelolie dt 50ml           → niet vergoedbaar

R/ Vaseline dt 100gr                → niet vergoedbaar

R/ Vloeibare paraffine 7g

    Witte vaseline ad 30g         → vergoedbaar

R/ Melk, emulsie, suspensie* → niet vergoedbaar indien enkel lijst 5-producten want dit is geen vaste dermatologische bereiding.

* 30 % regel suspensie/pasta:  Wanneer een schudmixtuur 30 % of meer vaste onoplosbare stoffen bevat, wordt ze beschouwd als een vaste bereiding; beneden de 30 % wordt ze aanzien als een vloeibare bereiding (suspensie).

 Top

 

 3. Beperkingen
Opdat een magistrale bereiding vergoedbaar zou zijn, moet er ook rekening gehouden worden met bepaalde beperkingen:

 • beperkingen in de hoeveelheid per récipé (aantal toegestane modules)
 • beperkingen in verband met de producten zelf

 

Voor meer inlichtingen en praktische voorbeelden in verband met:

 • De beperkingen in de hoeveelheid per récipé (aantal toegestane modules): klik hier.
 • De beperkingen in verband met de producten zelf: klik hier.

Klik hier om de lijst met specifieke voorwaarden te raadplegen (01/12/12).

 Top

 

4. Verwerking van specialiteiten in magistrale bereidingen

Een magistrale bereiding waarin een specialiteit verwerkt wordt, is terugbetaald indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

 1. De specialiteit is terugbetaald
 2. Alle overige bestanddelen zijn terugbetaald
 3. Het actief bestanddeel van de specialiteit bestaat niet als terugbetaalde grondstof
 4. De toedieningsweg wordt niet gewijzigd (uitz: oftalmologische bereidingen)
 5. De voorgeschreven dosis bestaat niet onder vorm van terugbetaalde of niet-terugbetaalde specialiteit (uitz: oftalmologische bereidingen, dermatologische bereidingen voor uitwendig gebruik onder vorm van crème, gel, zalf of pasta)
 6. De verwerking is noodzakelijk omdat het gaat om een vorm die niet kan toegediend worden in de voorgeschreven dosis
 7. De specialiteit is géén vorm is met vertraagde afgifte of een vorm die niet geschikt is voor verwerking (EC, Enteric, MC, LA, CR, Retard, Slow, Durette, Chrono, PL, Diffucaps, pellets…)

Opmerking:

 • De apotheker is verplicht de meest geschikte vergoedbare verpakking te gebruiken
 • Twee verpakkingen van een terugbetaalde specialiteit zijn nooit toegelaten op hetzelfde voorschrift
 • Het verwerken van een niet terugbetaalde specialiteit in een magistrale bereiding zorgt er steeds voor dat de bereiding niet terugbetaald is.

Volgens deze reglementering kunnen de bereidingen met verwerking van de volgende specialiteiten in geen geval terugbetaald worden:

 • Furadantine MC®
 • Cymbalta®
 • Efexor Exell®
 • Inderal Retard®
 • Tegretol CR®
 • Redomex Diffucaps®

Klik hier om meer voorbeelden te raadplegen.

 Top

 

5. Verkort voorschrijven van een bereiding

Om de voorschrijfmodaliteiten van de magistrale bereidingen te verbeteren en om elk risico op vergissingen te voorkomen, mogen magistrale bereidingen die zijn voorgeschreven op basis van het bereidingsnummer vanaf 01/07/2015 niet meer vergoed worden (K.B. 10/05/2015, Belgisch Staatsblad 15/06/2015).

 

Het voorschrijven van bereidingen onder verkorte vorm (met vermelding van de titel van het naslagwerk), blijft echter wel vergoedbaar mits respect van de volgende voorwaarden:

 

Dit is toegestaan op voorwaarde dat het gaat om terugbetaalbare bereidingen die vermeld zijn in:

 • hetzij de geldende uitgaven van de Belgische en Europese Farmacopee en het Therapeutisch Magistraal Formularium (EF5-2005, EF6-2008, BF6-1982, TMF-2011).  In dit geval volstaat de titel.
 • hetzij het Nationaal Formularium (NF4-1963, NF5-1977, NF5-1981, NF6-1990), MFS(-D) en/of PMF, enz… Deze bereidingen zijn vergoed indien de voorschrijver het werk vermeldt dat de voorgeschreven formule bevat en de apotheker de volledige gedetailleerde formule (kwalitatief en kwantitatief) heeft vermeld op de keerzijde van het voorschrift en deze heeft tegengetekend.

Top

 

6. Berekening van de prijs van een magistrale bereiding

De prijs van een magistrale bereiding bestaat uit een aantal componenten:

 • honorarium
 • prijs van de grondstoffen
 • eventuele prijs van de verwerkte specialiteiten
 • toebehoren (= recipiënten en hulpstoffen)

De patiënt betaalt de totale prijs of het remgeld (indien de bereiding terugbetaald is), plus de verpakking.

 

Voor het RIZIV bestaan er officiële honoraria en prijzen van grondstoffen. Het zijn deze prijzen die moeten gebruikt worden indien er terugbetaling van toepassing is. Wanneer er geen sprake is van terugbetaling, kan de apotheker deze prijzen (honoraria plus grondstoffen, verpakkingen, …) vrij bepalen.

Top

 

A. Honoraria

Aan elke galenische vorm is een honorarium toegekend. De waarde van dit honorarium wordt bepaald door sleutelletter P die indexeerbaar is,zodat men de erelonen kan aanpassen aan de veranderde index.

 

Op 01/01/21 is P = € 1,956613

Het bedrag van het honorarium = multiplicatorx sleutelletter P.

Klik hier om de honoraria per module te raadplegen (01/01/2021).

 

Hervorming magistrale bereidingen op 01/04/2014

Het KB “magistrale bereidingen” onderging een grondige herziening met verschillende maatregelen die in werking treden op 01/04/2014 tot gevolg.

 

Deze maatregelen betreffen uitsluitend de door het RIZIV terugbetaalde magistrale bereidingen. Gezien de principes van de vrije concurrentie, bestaan er voor de niet-terugbetaalde MB geen richtlijnen of aanbevelingen meer van de beroepsorganisaties APB en OPHACO betreffende de prijs.

 

 

1. Honoraria onafhandelijk van het aantal modules

 

Vanaf 1 april 2014 zal er nog maar één honorariumbedrag zijn, onafhankelijk van het aantal (gerealiseerde of aangebroken) modules. Of u dus 10 of 60 gelulen maakt, het honorarium zal met andere woorden gelijk blijven. Dit principe was sinds eind november 2011 al van toepassing voor de zalven, cremes,… en wordt nu dus uitgebreid naar alle galenische vormen.

 

De  nieuwe honoraria zijn gebaseerd op een studie van APB en OPHACO die als doel had de nodige tijd te meten voor de realisatie van een serie bereidingen. Het is namelijk objectiever gebleken om de honoraria van de apotheker te bepalen in functie van de nodige tijd voor de realisatie van de bereidingen, eerder dan in functie van het aantal gerealiseerde modules.

 

De terugbetaalde bereidingen werden zo in 3 grote klassen onderverdeeld volgens de benodigde tijd voor hun realisatie: 20, 32,5 of 50 minuten. Aan iedere klasse wordt één enkel en hetzelfde honorarium toegekend (ongeacht het aantal gerealiseerde of aangebroken modules).

 

Vorm

Aantal per module

Honorarium
vanaf 1/4/14

Honorarium
tot 31/3/14

Onafhankelijk van het aantal modules

In functie van het aantal modules

1

2

3

4

5

6

Gelulen

10

12,93

(20 minuten)

7,85

8,04

12,06

12,24

14,34

14,53

Verdeelde poeders

10

7,69

7,71

11,56

11,58

Onverdeelde poeders

50g

7,31

7,31

10,96

10,96

Oplossing IG

100g

4,38

4,38

6,58

6,58

Oplossing UG

100g

5,48

5,48

8,22

8,22

9,59

9,59

Kruiden

50g

7,31

7,31

10,96

10,96

Cremes, zalven,…

50g

21,03

(32,5 minuten)

17,04

17,04

17,04

17,04

17,04

17,04

Oogdruppels

max
1 mod

10,96

Oogzalven

max
1 mod

9,13

Ooglotions

max
1 mod

12,78

Suppos kind, baby

5

32,35

(50 minuten)

10,60

10,96

16,44

16,80

Suppos volw.

5

10,78

11,33

16,98

17,53

Ovules

5

12,06

13,88

20,82

22,65

Rectiolen

5

10,23

10,23

15,34

15,34

Gelulen omhuld

10

16,22

9,49

9,87

14,80

15,16

17,80

18,18

Ouwels

10

Niet meer terugbetaald

8,04

8,40

12,61

12,97

15,26

15,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit macro-economisch standpunt, zal de apotheker voortaan beter vergoed worden per bereiding, aangezien een deel van de middelen, die zijn vrijgekomen door de schrapping van terugbetaling van de grondstoffen op 01/12/2012, geherinvesteerd wordt in een betere vergoeding van de honoraria.

 

NB:

 • Het maximum aantal vergoedbare modules volgens het type bereiding blijft ongewijzigd (vb. voor een MB van gelulen, maximum 6 modules van maximum 10 gelulen per module zijn terugbetaalbaar per recipe).
 • Voor de patiënt verandert er niets, aangezien het remgeld nog steeds in verhouding blijft met het aantal (gerealiseerde of aangebroken) modules.

  Top

2. Basishonorarium “All In”

 

Het basishonorarium bevat voortaan ook de vergoeding voor de hulpstoffen (lege capsules, vulstoffen, …) en/of de accessoires (flacon voor oogdruppels, …), met uitzondering van:

 • de dermatologische MB voor UG waarvoor het forfait per gram van de hulpstoffen behouden blijft (0.0183 €/g hulpstof)
 • de rectiolen waarvoor het forfait per lege rectiole behouden blijft (0.37 €/ stuk)

Het bijkomend honorarium dat kon gevraagd worden voor bepaalde specifieke handelingen (suspenderen, emulgeren, filtreren, bepaling van de pH, …) wordt geschrapt. Enkel voor de bereiding van omhulde gelulen, conform de beschrijving in het TMF, wordt nog een bijkomend forfaitair honorarium toegekend.

 

 

3. Schrapping van obsolete galenische vormen

 • Ouwels worden voortaan niet meer terugbetaald.
 • Schrapping van het onderscheid tussen “acuut” (max. 2 modules toegelaten) en “chronisch” (max. 6 modules toegelaten) dat van toepassing was voor de dermatologische MB voor UG en de oplossingen voor UG. Voortaan zijn steeds maximaal 6 modules toegelaten.
 • Er wordt geen enkele wijziging aangebracht aan de afleveringen « als dusdanig »

  Top

 

4. Bepaling van de vergoedings basis voor de actieve bestanddelen van de formules uit het TMF

 

De verschillen tussen de reële kostprijs van een grondstof (per gram of per stuk) en de vergoedingsbasis vastgelegd door het RIZIV, geven geregeld aanleiding tot ontevredenheden op het terrein. Een nieuwe berekeningswijze van de vergoedingsbasissen wordt opgezet, ten einde geleidelijk aan vergoedingsbasissen te kunnen definiëren die dichter aanleunen bij de realiteit van het terrein. De uitvoeringsbesluiten voor het in de praktijk omzetten van deze reglementering zijn nog niet klaar. De gewijzigde berekening van de vergoedingsbasissen is dus nog niet meteen van toepassing.

 

 

5. Andere aanpassingen

 

Parallel aan deze wijzigingen zullen andere nieuwe aanpassingen geleidelijk aan het licht zien ten einde:

–       de kwaliteit van de bereidingen te verbeteren en

–       het voorschrijven en realiseren van gestandaardiseerde en gevalideerde formules van het Therapeutisch Magistraal Formularium te promoten, via een verhoogde terugbetaling.

 

 

 

 

 Top

B. Remgelden

Overzicht van de remgelden per modulen  (01/01/2021):

 

RIZIV

NMBS

NIOO

ACTIEF

WIGW/ OMNIO

ACTIEF

WIGW/ OMNIO

Bereidingen

A-producten(*)

0

0

0

0

0

Bereidingen gewone
producten

1,23

0,32

0,90

0

0

Ophtalm. bereiding

2,46

0,64

1,50

0

0

Aflevering als
dusdanig

2,46

0,64

1,50

0

0

(*) indien afzonderlijk, onderling gemengd, gemengd met enkel A-specialiteit(en) en/of lijst 5-producten voorgeschreven.

 Top

 

7. Terugbetaling NIOO

Al de bereidingen die voldoen aan de voorwaarden van het RIZIV mogen gratis worden afgeleverd.

 

De lijst van de vergoede grondstoffen voor het NIOO is uitgebreider dan de lijst van het RIZIV. (De bijkomende lijst van de vergoede grondstoffen is vermeld in de bijlage aan het KB van 29 oktober 1998, gewijzigd door het KB van 6 juni 2008).

 

Voor de oorlogsinvaliden wordt de prijs aan het NIOO aangerekend zodat de patiënt alles waarvoor er tussenkomst is, gratis krijgt.

Top

 

8. Terugbetaling Geïntegreerde Politie en Medische Dienst van het Leger

Een magistrale bereiding voorgeschreven op een wit voorschrift + blauw afschrift (Geïntegreerde Politie) is gratis voor de patiënt indien voor deze bereiding tussenkomst is vanwege het RIZIV.

 

Een magistrale bereiding voorgeschreven op een geel voorschrift + geel afschrift (Militaire Dienst) is gratis voor de patiënt indien voor deze bereiding tussenkomst is vanwege het RIZIV.

 

Top