Kwaliteitshandboek?

Sinds 1 januari 2012 moet elke apotheek beschikken over een volledig kwaliteitshandboek. “Beschrijf hoe je moet werken, en werk dan zoals je beschreven hebt”, is de basisidee achter het kwaliteitssysteem. In dat opzicht heeft APB de tool My Quality Assistant ontwikkeld, een ‘generiek’ model dat voor elke apotheek ingevuld kan worden naar de eigen specifieke situatie.

 

Het Kwaliteitshandboek is de praktische vertaling van de Gids voor de Goede Officinale Farmaceutische Praktijken teneinde in alle apotheken een optimale kwaliteit na te streven en de handhaving hiervan te kunnen aantonen en indien nodig te verbeteren. Het is het geheel van afspraken, werkinstructies, procedures, protocollen en verslagen met betrekking tot het hele apotheekgebeuren gaande van personeelsbeleid, apotheekuitrusting tot en met de aflevering van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en andere.

 

Laat u bijstaan!

Tijdens onze workshops kregen de apothekers de kans om een eigen kwaliteitshandboek aan te vullen. Apothekers die zich moeilijk konden vrijmaken voor een workshop ‘s avonds, werden in de apotheek zelf geholpen door onze coaching op maat..

Wie dat wenst kan nog steeds beroep doen op onze coaching. Klik hier of contacteer ons voor meer inlichtingen.

 Top

Nuttige documenten

Om u te helpen met de praktische taken die bij het kwaliteitshandboek komen kijken, stellen we de volgende documenten ter beschikking:

 

Voor meer uitleg rond het gebruik van de website My Quality Assistant, klik hier.

 

www.myqualityassistant.be

Top