Wat is MyCareNet?

Wat zal er veranderen?

Zal de SIS-kaart verdwijnen?

Hoe werkt het in de praktijk?

Moet ik investeren in materiaal?

Wat kan ik al doen ter voorbereiding?

Mijn internet is uitgevallen en ik kan MyCareNet niet raadplegen, wat kan ik doen?

Hoe kan ik de verzekerbaarheid nagaan bij pasgeborenen zonder INSZ-nummer?

Meer informatie

 

 

Het online raadplegen van de verzekerbaarheid via MyCareNet is reeds operationeel in vele apotheken. Begin maart 2013 waren er reeds 1200 apotheken aangesloten op het systeem en dat aantal neemt nog steeds toe. De komende maanden gaan de softwarehuizen geleidelijk aan alle apotheken uitrusten om het systeem te gebruiken. Tegen eind juni 2013 zou elke apotheek moeten aangesloten zijn. Voorbij deze datum zal een overgangsperiode van 6 maanden het mogelijk maken om zich het systeem eigen te maken en de kinderziektes op te sporen. De SIS-kaart kan in die tijd nog steeds gebruikt worden als noodoplossing. Vanaf 1 januari 2014 zal de apotheker verplicht zijn om de verzekerbaarheidsgegevens op te vragen via MyCarenet wil hij een betalingsgarantie bij het toepassen van de derdebetalersregel.

 

 

Wat is MyCareNet?

MyCareNet is een centraal dienstenplatform dat gebruikt kan worden door individuele zorgverleners en instellingen om op een eenvoudige, betrouwbare en beveiligde manier informatie uit te wisselen met de ziekenfondsen.

MyCareNet werd opgericht en word beheerd door het NIC (Nationaal Intermutualistisch College). Het platform maakt de verbinding mogelijk tussen de zorgverlener en de verzekeringsinstelling naargelang het ziekenfonds waarbij de patiënt is aangesloten.

Top

 

Wat zal er veranderen?

Sinds vele jaren lezen de apothekers de siskaart om de verzekerbaarheid en dus het remgeld van de patiënt te bepalen. Deze manier van werken heeft echter zijn gebreken en nadelen: een niet te verwaarlozen aantal SIS-kaarten zijn niet up-to-date, hetgene incorrecte terugbetalingstarieven oplevert en soms zelfs Farmanet-weigeringen. Om nog maar niet te spreken van de vele malen dat de patiënt « zijn SIS-kaart is vergeten».

 

De online bevraging via het MyCareNet netwerk garandeert de apotheker een actuele situatie van de rechten van de verzekerde. Deze rechten zullen in eerste instantie de verzekerbaarheidsgegevens (CT1, CT2) bevatten, maar zullen nadien ook uitgebreid worden naar andere specifieke situaties van de verzekerde (toelatingen en verbruik van Hoofdstuk IV geneesmiddelen, MAF, zorgtrajecten…). Voor de apothekers brengt MyCareNet een welgekomen administratieve vereenvoudiging met zich mee!

Top

 

Zal de SIS-kaart verdwijnen?

MyCareNet zal de SIS-kaart niet van vandaag op morgen vervangen. De mogelijkheid blijft om de SIS-kaart te lezen, zodat de apothekers een noodmiddel achter te hand hebben en het risico bij de lancering van online bevraging via MyCareNet relatief klein blijft. De lezing van de SIS-kaart zal een geldig middel blijven voor de bevraging van de verzekerbaarheid tot eind 2013, wanneer het productiecontract van de SIS-kaarten verloopt. Na deze datum, zal de SIS-kaart enkel nog gebruikt kunnen worden ter identificatie van de patiënt

Top

 

Hoe werkt het in de praktijk? (zie schema)

1 & 2. Bij de opening van de apotheek, identifieert een willekeurige apotheker van de apotheek zich bij eHealth als zorgverlener aan de hand van zijn e-ID kaart en PIN-code, waardoor hij een toegangsvergunning ontvangt dat 12u geldig blijft voor de volledige apotheek. De identificatie moet niet verplicht gebeuren door de titularis: het e-ID van eender welke apotheker ingeschreven bij het RIZIV kan een sessie openen, zodat ook vervangers het systeem kunnen activeren.

 

In noodgevallen (e-ID vergeten of gestolen bijvoorbeeld), kan men gebruik maken van een login en paswoord, het zogeheten “persoonlijk certificaat”. Deze procedure mag uiteraard enkel bij “nood” gebruikt worden, dit zal dan ook nauwkeurig opgevolgd worden.

 

3.   De patiënt identifieert zich in de apotheek aan de hand van zijn INSZ-nummer, dat de apotheker kan halen uit de e-ID kaart, de SIS-kaart of het dossier in de apotheek (of bij gebrek ook door een klever van de mutualiteit). Het INSZ-nummer kan eventueel ook manueel ingebracht worden, als bijvoorbeeld de e-ID reader of SIS-kaart lezer niet werkt.

 

4 & 5. Bij de aflevering van een terugbetaald geneesmiddel doet de software een bevraging van verzekerbaarheidsgegevens via het MyCareNet netwerk en ontvangt men de verzekerbaarheidsgegevens samen met een betalingsgarantie. Deze procedure wordt volledig geïntegreerd in de software en duurt gemiddeld één seconde. De bevraging van MyCareNet gebeurt bij elke aflevering van terugbetaalde geneesmiddelen.

 

6 & 7 & 8 & 9. De gegevens worden vervolgens gebruikt voor de tarifering volgens de gebruikelijke procedure. De verzekerbaarheidsgegevens worden bij de apotheker opgeslaan en blijven geldig voor een periode van 1 maand. Wanneer het MyCareNet netwerk ontbeschikbaar zou zijn, kan de apotheker beroep doen op deze gegevens of op de SIS-kaart van de patiënt.

 

 Top

Moet ik investeren in materiaal?

De activering en het gebruik van de diensten van MyCarenet is gratis voor de apothekers. De aanvraag van de “eHealth certificaten” is ook gratis. Toch is het mogelijk dat uw softwareleverancier kosten aanrekent voor de ontwikkelingen, de installatie van hardware (vb. e-ID readers) en vereiste software alsook de bijstand in geval van problemen.

 

Om MyCareNet te kunnen gebruiken, heeft u de volgende zaken nodig:

  • Een computer
  • Een internetaansluiting (met bescherming)
  • Een e-ID kaartlezer
  • Een apotheeksoftware die kan communiceren met de webservices van MyCareNet.

 Top

Wat kan ik al doen ter voorbereiding?

Indien u MyCareNet wenst te gebruiken in uw apotheek, dan neemt u best contact op met uw softwareleverancier om de te volgen procedures te kennen, deze verschillen namelijk van softwarehuis tot softwarehuis.

 

In afwachting kan u de volgende gegevens reeds verzamelen die nodig zijn bij de installatie:

 

  • Het RIZIV-nummer van elke apotheker werkzaam in de apotheek. Dit nummer is persoonlijk en hangt niet af van de apotheek waar u werkt.

Het RIZIV-nummer ziet er als volgt uit::
2/xxxxx/xx/001   titularis

2/xxxxx/xx/002   adjunct

2/xxxxx/xx/003   vervanger

De titularissen lid van onze tariferingsdienst ontvingen een brief waarop het RIZIV-nummer wordt hernomen.

  • RIZIV-nummer van de apotheek of «RIZIV-NIHI». Dit nummer is in feite het APB-nummer van de apotheek, gevolgd door 2 controlecijfers.

De leden van de tariferingsdienst ontvingen een brief waarop dit nummer wordt hernomen.

  • e-ID en PIN-code van de apothekers werkzaam in de apotheek. Elke apotheker moet de PIN-code van zijn/haar e-ID kennen. Wie deze code is vergeten, vraagt best zo snel mogelijk een nieuwe code aan bij de gemeente.

Op basis van deze gegevens zal uw softwareleverancier u helpen om een «systeemcertificaat» voor de apotheek aan te vragen en een «persoonlijk certificaat» om als noodprocedure te gebruiken wanneer de e-ID kaart niet kan gebruikt worden.

De procedure voor de aanvraag van certificaten wordt best aangevangen in overleg met uw softwarehuis, om de coordinatie te garanderen met de update van uw software en de uitrol van het systeem bij de verschillende apotheken.

Top

Mijn internet is uitgevallen en ik kan MyCareNet niet raadplegen, wat kan ik doen?

Bij elk bezoek van een patiënt dient MyCareNet geraadpleegd te worden. Indien het systeem niet beschikbaar is (stroompanne,…), kan de apotheker terugvallen op enkele noodscenario’s, namelijk:

  1. Hergebruik van de betalingsgarantie voor zolang die nog geldig is (max. 30 dagen)
  2. SIS-kaart lezing (tot eind 2013)

Indien geen van deze beide noodscenario’s mogelijk is en de apotheker over te weinig gegevens

beschikt om zekerheid te hebben over de terugbetaling, wordt een contante betaling toegepast en

een document Bijlage 30 (ex 704) afgeleverd aan de patiënt.

Hoe kan ik de verzekerbaarheid nagaan bij pasgeborenen zonder INSZ-nummer?

Indien u niet over het INSZ-nummer beschikt (vb. pasgeborenen), kan u uitzonderlijk MyCareNet bevragen op basis van het nummer van de mutualiteit van de patiënt en zijn inschrijvingsnummer bij die mutualiteit.

Top

 

Meer informatie:

Brochure MyCareNet (RIZIV)

Filmpje over MyCareNet

Brochure over de aanvraag van eHealth-certificaten

Presentatie van apr. Charles Ronlez (MyCarenet infoavond 06.03.2013)

FAQ MyCarenet van APB

Top