Recip-e: Het Elektronisch Medisch Voorschrift (EMV) komt stilaan dichterbij
Voor de voorschrijver
Voor de afleverende apotheker
Voor de patïent


Recip-e: Het Elektronisch Medisch Voorschrift (EMV) komt stilaan dichterbij

In 2009 werd het Recip-e pilootproject opgestart. Na een lange voorstudie gebeuren momenteel de eerste testen in Recip-e aan de hand van fictieve casussen. De feedback die hieruit voortkomt, zal leiden tot de eerste volledig operationele versie van Recip-e. De testfase “te velde” met deze complete versie van de Recip-e piloot is gepland vanaf de herfst 2011. Tijdens deze finale testperiode zullen alle gegevens opgemeten en verwerkt worden om te komen tot een optimale nationale roll-out.

 

Het elektronisch medisch voorschrift in de praktijk
Voor de voorschrijver:

Wanneer een voorschrijvende arts zijn computer en zijn medisch dossiersysteem opstart zal hij zijn e-ID in de kaartlezer van zijn computer stoppen en zijn pincode ingeven. Daarbij start hij een communicatiesessie die hem een beveiligde verbinding aanbiedt met het eHealth-platform. Eens de sessie gestart, kan  de e-ID kaart verwijderd worden. De sessie voor voorschrijvers is geldig voor een periode van 4 uur. Indien de arts niet over een e-ID beschikt, is er een noodprocedure voorzien.

Om een voorschrift te maken, gebruikt de arts of tandarts de voorschrijfmodule van zijn pakket. De patiënt wordt geïdentificeerd aan de hand van het INSZ-nr.

De voorschrijfmodule laat toe gelijk welke medicatie en courante farmaceutische producten die in België gekend zijn in te geven. Bovendien kunnen magistrale voorschriften en ook alle andere items toegevoegd worden door middel van vrije tekst. De nodige instructies zoals posologie en andere worden op een gecodeerde manier vastgelegd.

Eens het voorschrift alle bedoelde items bevat, wordt het met een druk op de knop naar Recip-e doorgeseind. Het voorschrift wordt versleuteld opgeslagen op de Recip-e Server terwijl de sleutels om deze te ontcijferen bewaard worden op het eHealth platform. Noch het eHealth platform, noch Recip-e kunnen de inhoud van de voorschriften zien.

De Recip-e server antwoordt (binnen de seconde) met een unieke identifier (Recip-e ID of RID genoemd). Het voorschrift wordt afgedrukt op het gekende formaat, alleen merkt men nu bovenaan de bijkomende barcode met het unieke RID nummer op. Het papieren voorschrift wordt aan de patiënt gegeven, die zijn voorschrift kan aanbieden aan een apotheek, volledig naar zijn vrije keuze

Tijdens de introductiefase zal het papieren voorschrift nog een tijdlang het rechtsgeldig document blijven. Van zodra het gebruik van het systeem voldoende verspreid is kan dan (wettelijk) het elektronisch document het rechtsgeldige voorschrift worden en blijft het gedrukte document een geheugensteuntje voor de patiënt, die zo steeds kan weten wat is voorgeschreven.

Top

 

Voor de afleverende apotheker:

De apotheker start zijn computersysteem op en initieert bovendien een communicatiesessie met het eHealth-platform, via ingave van zijn eID met pin-code. Deze sessie zal twaalf uur geldig blijven. Wanneer een patiënt een voorschrift aanbiedt, voorzien van een RID (= barcode bovenaan), dan zal de apotheker deze RID met zijn barcode lezer inscannen. Zijn pakket stuurt via het eHealth-platform connectie een opvraging naar de Recip-e databank, ontvangt het voorschrift en toont het op het scherm.

Indien het voorschrift een terugbetaalbaar – of te registreren – item bevat, zal ook automatisch een venster openen met daarin de verzekerbaarheid van desbetreffende patiënt. Dit is mogelijk omdat het Recip-e systeem specifiek daarvoor vlot samenwerkt met het MyCareNet platform van de ziekenfondsen, dat de verzekerbaarheid online meedeelt.

PVoorlopig blijft de huidige regel gehandhaafd: zodra de apotheker één item van het voorschrift aflevert, blijft het voorschrift in de apotheek. Desgevallend kan — zoals vandaag — de aflevering van andere items van het voorschrift in dezelfde apotheek uitgesteld worden tot een latere datum.   Verdere afhandeling gebeurt volledig volgens de modaliteiten van het apothekerspakket. Zo ook bijvoorbeeld de afhandeling van uitgestelde afleveringen, …

Top

 

Voor de patiënt:

Er wordt een webtoepassing voorzien waarbij de patiënt toegang verkrijgt tot zijn eigen voorschriften. Patiënten kunnen via het webportaal hun niet afgeleverde voorschriften bekijken, ze aanbieden aan de apotheker van hun vrije keuze om de medicatie op te halen, per voorschrift aangeven dat ze niet wensen dat feedback gegeven wordt naar de voorschrijver of indien ze dat echt wensen: ze uit het systeem verwijderen.

 

Bron : Persbericht RECIP-E – 09 mei 2011

Top