Sinds 1 april 2015 is de tarifering per eenheid van toepassing bij de aflevering van geneesmiddelen aan een rusthuisbewoner. We zetten even de belangrijkste zaken op een rij:

 

 

Voor welke patiënten?

Tarifering per eenheid is enkel van toepassing voor de vaste bewoners van een RVT of ROB. Bewoners van andere instellingen (voor gehandicapte personen, psychiatrische patiënten etc.) zijn niet betrokken. U kan de lijst van alle RVT/ROB raadplegen om na te gaan of een instelling hieronder valt.

Top

 

Voor welke geneesmiddelen?

Tarifering per eenheid is enkel van toepassing voor terugbetaalbare specialiteiten in vast-orale vorm. Het RIZIV heeft de lijst doorgegeven van specialiteiten waarop de maatregel betrekking heeft. U kunt deze lijst raadplegen en downloaden in de toolbox ‘Tarifering per eenheid’ op www.apb.be.

 

Top

Wat moet ik doen ter voorbereiding van de tarifering per eenheid?
 1. Aangeven in de software dat het een RVT/ROB patiënt betreft
  In afwachting dat MyCareNet aangeeft of een patiënt in een RVT verblijft (voorzien vanaf 01/01/2016), moet u dit zelf aanduiden in uw software. Om dit te doen moet u het RIZIV-nummer van het RVT/ROB van de patiënt inbrengen in de ‘klantenfiche/facturatiegroep’. Dit nummer wordt meegestuurd naar de tariferingsdienst via uw tariferingsbestand. APB heeft de werkwijze per softwarehuis op haar website www.apb.be gepubliceerd.
 2. De posologieschema’s per patiënt inventariseren
  Ook als je per verpakking of per blister aflevert, heb je een ‘aftelschema’ nodig om de medicatie per eenheid te kunnen tariferen. Je moet weten waar de patiënt zit: hoeveel tabletten hij heeft gebruikt, hoeveel er nog overblijven. Het is cruciaal om van elke rusthuisbewoner op elk moment de posologie te kennen van elke terugbetaalbare specialiteit in oraal-vaste vorm. We raden je ook aan om de posologieschema’s reeds te inventariseren vóór de ‘tarifering per eenheid’ officieel van start gaat (op 1 april), en toch minstens voor alle terugbetaalbare oraal-vaste vormen. Vraag aan je softwarehuis wat ze voorzien hebben om de posologieschema’s in te voeren en bij te houden in de software. Om correct per eenheid te kunnen factureren is het ook noodzakelijk dat je verwittigd wordt van elke wijziging van posologie. Overleg zeker met het rusthuis op welke manier deze communicatie kan verlopen.
 3. Informeren naar het beheer in de software
  De werkwijze speelt zich voornamelijk af in uw apotheeksoftware. Neem contact op met uw softwarehuis voor meer inlichtingen over de praktische modaliteiten.

Top

Hoe tarifeer ik per eenheid ?

 

1. Tarifering van de prijs per eenheid van het geneesmiddel
De tarifering van het geneesmiddel gebeurt per eenheid en per periode van 7 dagen. De eerste dag mag vrij gekozen worden door de apotheker in functie van zijn afleverplanning. De facturatie per eenheid stopt bij het einde van de behandeling (vb. in geval wijziging van geneesmiddel, hospitalisatie, sterfte,…). De tarifering gebeurt op basis van de prijzen per eenheid (vergoedingsbasis en remgeld per eenheid) die maandelijks door het RIZIV zullen gepubliceerd worden. De prijs wordt bepaald op basis van de grootst beschikbare terugbetaalde publieksverpakking.

2. Tarifering van het wekelijks honorarium
Het basishonorarium (dat nu in de publieksprijs van elke terugbetaalbare doos zit), de VOS- en hoofdstuk IV (attest) honoraria worden bij tarifering per eenheid vervangen door het weekhonorarium per patiënt. Zodra in een week een levering gebeurt aan een rusthuispatiënt, mag een weekhonorarium worden getarifeerd. Als in een week geen terugbetaalde tabletten worden getarifeerd voor een patiënt kan geen weekhonorarium worden aangerekend.

 

Het weekhonorarium (CNK 5520-465) is vastgesteld op € 3,00 (excl. BTW), maar kan dit jaar nog herberekend worden en (met terugwerkende kracht) aangepast om de apotheker een correct honorarium te garanderen.

3. Overdracht naar de tariferingsdienst
De betrokken apothekers gaan twee tariferingsbestanden moeten doorsturen naar de tariferingsdienst. Het eerste bestand zal de gebruikelijke tarifering bevatten voor patiënten die niet in een RVT/ROB verblijven en voor geneesmiddelen die geen vast-orale vorm zijn. Het tweede bestand zal de tarifering van de eenheden en de wekelijkse honoraria bevatten. De voorschriften met producten die per eenheid worden getarifeerd worden meegegeven aan de tariferingsdienst bij de eerste facturatie

Top

Welke uitzonderingsmaatregelen zijn voorzien?

1. Flag 1 “occasionele aflevering” (uitzondering op niveau van de patiënt)

Wanneer de apotheker een voorschrift uitvoert voor een RVT-ROB-bewoner die gewoonlijk geen klant is van de apotheker, mag hij de vlag 1 gebruiken en op traditionele  wijze tariferen. Praktisch zal deze vlag pas in gebruik worden genomen van zodra MyCareNet aangeeft dat de patiënt in een RVT/ROB verblijft (voorzien voor 01/01/2016).

2. Flag 2 “afwijking op tarifering per eenheid” (uitzondering op niveau van het product)

Het gebruik van deze vlag is bedoeld om in uitzonderlijke gevallen alle eenheden van een verpakking (ineens of als saldo) te kunnen factureren om geen omvangrijk economisch verlies te lijden. De apotheek tarifeert dus toch per eenheid maar tarifeert alle (of een groot deel van de) eenheden ineens.

In dat geval mag het weekhonorarium enkel gefactureerd worden voor de werkelijke behandelingsweken en dus niet voor andere weken in geval van overlijden, hospitalisatie of wijziging van de behandeling. Hieronder geven we enkele concrete voorbeelden :

 • Situatie 1: Volledige facturatie
  Tarifering van alle eenheden van een verpakking in eenmaal in de eerste week
 • Specialiteiten met een ‘ad hoc’ posologie (vb morfine)
 • Specialiteiten waarvan de vorm niet aangepast is voor gefractioneerde/gespreide aflevering (vb bruistabletten)
 • Specialiteit verwerkt in een magistrale bereiding
 • Specialiteiten afgeleverd onder vorm van ½, ¼ tabletten als dit niet kon vermeden worden door in de plaats een bestaande  dosering te geven.
  → Recht op het weekhonorarium in de week waarin deze vlag wordt gebruikt? JA
 • Situatie 2: Facturatie van het saldo
  Tarifering gebeurt eerst wekelijks, nadien in eenmaal het saldo nog aanwezig in de verpakking :
 • Specialiteit wordt niet meer vergoed
 • Einde van de machtiging voor de specialiteit
 • Patiënt niet meer verzekerd (datum facturatie in laatste week waarin patiënt verzekerd is
  →  Recht op het weekhonorarium in de week waarin deze vlag wordt gebruikt? JA
 • Situatie 3: Facturatie van het saldo, uitzonderlijk
  Tarifering gebeurt eerst wekelijks, nadien in eenmaal het saldo nog aanwezig in de verpakking bij einde van een behandeling, een hospitalisatie of overlijden van de patiënt:
  • Dure specialiteiten (lijst nog te bepalen)
  • Specialiteiten met lage rotatie
   →  Recht op het weekhonorarium in de week waarin deze vlag wordt gebruikt? NEEN

 

Het gebruik van de twee flags zal zeer nauwkeurig opgevolgd worden. Bij misbruiken zullen maatregelen genomen worden tegen de betrokken individuele apothekers, maar mogelijks ook voor de volledige sector (vb. het intrekken van deze belangrijke uitzonderingsmaatregelen). Wij raden dus aan om hier op een bewuste en verantwoorde manier en enkel in reële nood gebruik van te maken.

 

 

Voor meer informatie over de tarifering per eenheid raden wij u aan om de toolbox “tarifering per eenheid” van APB te raadplegen op www.apb.be.

Top