Onze vereniging streeft ernaar de dialoog tussen apothekers en artsen te bevorderen omdat we van mening zijn dat een goede samenwerking essentieel is voor een kwalitatieve en efficiënte zorg van uw patiënt. Daarom ontwikkelden we, samen met het Huis voor Gezondheid en de RML-B een instrument om het overleg tussen Brusselse huisartsen en apothekers mogelijk te maken en te bevorderen. Klik op “meer info” om het dossier te raadplegen.