TARIFALIA -TARIMED, is onze tariferingsdienst voor artsen en paramedici.

 

Vanuit onze ervaring met de apothekers, bieden wij sinds meerdere jaren ook tarifering aan voor artsen die de derdebetalersregel toepassen.

 

Sommige patiënten ondervinden steeds meer moeilijkheden om het Globaal Medisch Dossier (GMD) of de consultaties te betalen. De artsen vinden het soms gênant om een extra honorarium te rekenen voor het GMD ondanks het feit dat het de patiënt ten goede komt.
Het toepassen van de derdebetalersregeling kan hiervoor een oplossing bieden. De patiënt betaalt slechts het remgeld en het terugbetaalbare gedeelte van het ereloon wordt rechtstreeks aan de betrokken ziekenfonds gefactureerd. De administratieve last die daarbij komt kijken valt niet te verwaarlozen. Daarom bieden wij u onze diensten aan: TARIFALIA-TARIMED neemt de facturatie en administratieve opvolging volledig over zodat de arts zich ten volle op zijn patiënten kan richten.

 

Praktisch

De getuigschriften worden maandelijks opgehaald via een apotheek in de buurt van het kabinet van de arts. Na controle en tarifering van de attesten, zenden we de verzamelstaten naar de mutualiteiten, innen de honoraria en maken deze tenslotte aan over aan de arts, binnen de acht weken na ontvangst van de getuigschriften. TARIFALIA-TARIMED zorgt voor een volledige opvolging van a tot z. Om deze dienst aan te bieden, houden we 2,5% (btw excl.) van het bedrag dat aan de ziekenfondsen wordt gefactureerd af als onkosten. De arts ontvangt hiervoor een fiscaal aftrekbare factuur.

 

De volgende diensten zijn inbegrepen:
 • Maandelijkse ophaling van de getuigschriften via de apotheken
 • Verwerking van de getuigschriften:
  –> Controle van de gegevens
  –> Tarifering van de prestaties
  –> Facturatie en verzending naar de verschillende mutualiteiten
 • Opvolging van de betalingen
 • Maandelijkse uitbetaling van de honoraria
 • Opvolging en correcties van de weigeringen van de mutualiteiten
 • Telefonische bijstand

De arts ontvangt bovendien een duidelijk overzicht per patiënt van de getarifeerde prestaties en heeft toegang tot de online tariferingsgegevens via de website www.tarimed.be. De website herneemt eveneens alle informatie en wettelijke bepalingen rond de derdebetalersregel voor artsen en wordt bij elke wijziging geactualiseerd.

 

Voor meer inlichtingen: www.tarimed.be