Meld u hierboven aan om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van de TD INFO.
 • Prijsdalingen op 01/04/2021 (APB)
 • Jaarlijkse bijdrage FAGG vervalt (APB)
 • Precursoren voor explosieven: nieuwe reglementering
 • OCMW-tarifering – herinnering
 • Einde van de forfaitaire belastingenregelingen in zicht
 • Update over de houdbaarheid van jodiumatabletten
 • Het RIZIV verhuist
 • Zuurstoftherapie
 • Wist je dat?
 • Wijzigingen aan de terugbetalingsmodaliteiten
 • Werkzoekenden, werkaanbiedingen en over te laten officina’s
 • Huisapotheker – nieuwe procedure
 • FarmaFlux – contract
 • Magistrale bereidingen en VOS
 • Attesten adviserend geneesheer – herinnering
 • Terugbetalingsregel voor “triptans”
 • Prijwijziging verdovingsbons
 • OCMW tarifering
 • Geldigheidsduur voorschriften: einde overgangsperiode in zicht
 • Wist-je dat? Incontinentieforfait
 • Verlaagd BTW-tarief verlengd – Hydroalcoholische gels en mondmaskers
 • Wijzigingen aan de terugbetalingsmodaliteiten
 • Werkzoekenden, werkaanbiedingen en over te laten officina’s
 • Griepvaccinatie: update
 • Marevan
 • Huisapotheker – a priori facturatie (APB)
 • Bandagisterie – wijzigingen op 01/04/2021
 • Aanpassing van economische marge en indexering van de honoraria op 01/01/2021
 • Wijzigingen aan de terugbetalingsmodaliteiten
 • Werkzoekenden, werkaanbiedingen en over te laten officina’s
 • Nieuws van UPB-AVB
 • Onterechte schrapping van terugbetaling van contraceptiva – 01/09/2020
 • Jaarlijkse bijdrage FAGG
 • Voorschriften – etiketten
 • Flag “Hoofdstuk-IV-uitzondering” sinds 01/11/2020
 • Wist je dat?
 • MAF: opgelet bij het voorschieten van voorschriften
 • Tarifering Hoofdstuk IVbis
 • RIZIVsociaal statuut voor 2019
 • Wijzigingen aan de terugbetalingsmodaliteiten
 • Werkzoekenden, werkaanbiedingen en over te laten officina’s
123456...»