Meld u hierboven aan om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van de TD INFO.
 • Premie eerste uitgifte begeleinding en informaticapremie
 • Plavix attesten
 • Substitutietherapie: herhaling
 • NIOO: enkele verdeuidelijkingen
 • Procedure hoofdstuk IV bis: Thalidomide, Xenazine (Nitoman),…
 • Specialiteiten verwerkt in magistrale bereidingen: herhaling
 • Wijzigingen aan de terubetalingsmodaliteiten
 • Jobsaanbiedingen – Officina over te nemen
 • Bandagisterie : Nieuwe productcode en wijziging bijlage 13
 • Afleveren op krediet bij werkongevallen
 • Wijziging CNK honorarium zuurstofconcentratoren
 • Prijswijziging verdovinsbons
 • Geneesmiddelen ten laste van het NIOO
 • Honorarium “Eerste uitgifte begeleiding” 2010
 • Wijzigingen aan de terugbetalingsmodaliteiten
 • Jobsaanbiedingen – Officina over te nemen
 • Checklists Zorgtrajecten
 • Terugbetaling steriele compressen
 • Militaire medische dienst
 • Informaticapremie 2009
 • Distributie van joodtabletten
 • Herhaling: emailadres tarificatiebestanden
 • Travatan
 • Paritaire comite 313: verhoging van de minimumbarema’s
 • Magistrale bereidingen, nog enkele verduidelijkingen of herhalingen
 • Wijzigen aan de terugbetalingsmodaliteiten
 • Werkaanbiedingen
 • Adreswijziging
 • Eerste uitgifte begeleiding: herhaling
 • Bandagisterie: wijziging bijlage 13
 • Verlenging van de bruikbaarheid van de jodiumtabletten
 • Aflevering van meerdere verpakkingen op een voorschrift: herhaling
 • Afleveringshonoraria
 • Indexering van de remgelden
 • Bandagisterie: indexering van letter Y
 • Wijzigingen aan de terugbetalingsmodaliteiten
 • Werkaanbiedingen