Een ervaren en professioneel team neemt uw relatie met het RIZIV, de Verzekeringsinstellingen, de OCMW’s en sinds kort ook Fedasil, volledig ter harte.

 

Concreet?

Concreet betekent dit dat we elke eerste week van de maand uw voorschriften van de voorbije maand in de apotheek komen ophalen, om vervolgens alle nodige controles uit te voeren. De 5e dag van de maand versturen we de facturen naar de verschillende instellingen.

 

De kwaliteit van onze controles en de verdediging van uw belangen, leiden tot een uitzonderlijk laag percentage Farmanet-weigeringen, 0.26%, dat na de doorgevoerde correcties zelfs teruggebracht wordt tot amper 0.004%.

 

U ontvangt uw tegoeden:

 • Ofwel de laatste dag van de maand.
 • Ofwel twee dagen na de ophaling van uw voorschriften voor 80% van het totaal bedrag en mits aangepaste vergoeding. De overige 20% ontvangt u vervolgens de laatste dag van de maand.

En dit zowel voor de mutualiteiten, als voor de OCMW’s en Fedasil.

 

Voorwaarden?

Om onze voorwaarden te kennen kan u ons steeds vrijblijvend contacteren.

 

In geval van overname van een apotheek, zoeken we steeds de beste oplossing voor uw situatie. Hetzelfde geldt om tijdelijke financiële moeilijkheden te helpen overbruggen.

 

Toegevoegde waarde?

Los van de tarificatie van uw voorschriften, staat ons team ook ter beschikking om u te helpen een antwoord te vinden op al uw vragen, steeds bedacht op de verdediging van uw belangen en het bieden van een toegevoegde waarde.

 

Deze toegevoegde waarde uit zich door:

 • een sterke lokale verankering;
 • onze telefonische beschikbaarheid om al uw vragen te beantwoorden;
 • de mogelijkheid om bij u in de apotheek te komen teneinde meer complexe vragen te beantwoorden en tegelijkertijd ook uw personeel te informeren;
 • de informatie die wij u zo snel mogelijk overmaken en die we steeds weer aanpassen en aanvullen naar uw behoeften (TD Info, actualiteit, specifieke dossiers,…);
 • de kwaliteit van de verwerking en correcties van uw voorschriften, zodat wij u de snelste en meest volledige betaling kunnen garanderen;
 • het systematisch voorschieten van de stortingen die door de OCMW’s verschuldigd zijn, daar waar de betalingen van de OCMW’s soms tot 9 maanden vertraging oplopen;
 • de financiële tegemoetkomingen die u een tijdelijke moeilijkheid helpen te overbruggen;
 • de verdediging van uw belangen wanneer de verzekeringsinstellingen de te betalen sommen betwisten;
 • onze proactiviteit: we hebben een akkoord gesloten met FEDASIL zodat wij dezelfde rol zouden kunnen opnemen als voor de OCMW’s.

Contacteer ons voor meer inlichtingen.